Ștefan cel Mare și Sfânt, comemorat în satul Oprișeni, regiunea Cernăuți

Ștefan cel Mare și Sfânt, comemorat în satul Oprișeni, regiunea Cernăuți

ÎNCHINARE MARELUI VOIEVOD

Ștefan e mare pentru că – a fost smerit

Pe cât de mic se micșora întruna

De Dumnezeu să poată fi zărit

Una cu neamul pentru totdeauna.

Ioan Alexandru

Cel mai mare erou pe care l – a avut, îl are și îl va avea neamul românesc este Ștefan cel Mare și Sfânt.

Ștefan , Ștefan , Domn cel Mare Seamăn pe lume n – are

Decât numai mândru soare.

Astfel se spune într – un vechi cântec despre Ștefan Mușatinul , acest mare oștean, mare diplomat și neîntrecut apărător al Credinței. Ștefan cel Mare cu adevărat a fost un om sfânt. Luptele sale au fost sfinte , iar prin ele Dumnezeu a pedepsit pe trădătorii de țară și credință strămoșească. De aceea spunea G. Călinescu, ,, sfântă i- a fost mânia lui Ștefan cel Mare pentru că sfântă i – a fost politica.” 47 de ani , 2 luni , și 3 săptămâni a domnit acel în care poporul român își găsise cea mai deplină și mai curată icoană a sufletului său. ,, Iară pe Ștefan – Vodă l – au îngropat țara cu multă jale și plângere în mănăstire în Putna, care era zidită de dânsul . Atâta jale era de plângeau toți ca după un părinte al său , că cunoștea toți că s -au scăpatu de mult bine și de multă apărătură ” , scria cronicarul Gr. Ureche. Istoria Voievodului Ștefan este istoria milenară a poporului român de pretutindeni. A fost Mare prin victoriile ce le – a câștigat apărându – și țara și creștinătatea europeană . Bun – prin iubirea adevărată de neam . Sfânt – prin credința nestrămutată în cel Atotputernic , prin bisericile și mănăstirile ctitorite . Ștefan , al Moldovei soare Ștefan , glie roditoare, Sol din cer , sabie dreaptă Ștefan , minte înțeleaptă . Gabriela Gențiana Groza. Ștefan cel Mare a fost un mare slujitor al culturii și al bisericii , ctitorind peste 40 de mănăstiri și biserici , atât în Moldova , cât și în Țara Românească , Transilvania și Muntele Athos. Pentru aceste merite a fost canonizat de către BOR cu numele de Ștefan cel Mare și Sfânt. Și a rămas un exemplu pentru ,,urmașii urmașilor ” cum trebuie iubită și apărată Țara , Credința , Limba. Astăzi , 2 iulie s- au împlinit 519 ani de la trecerea în neființă a lui Ștefan cel Mare și Sfânt și 19 ani de la canonizarea lui de către Biserica Ortodoxă Română. Cu această ocazie, la ,, Complexul Memorial Ștefan cel Mare și Sfânt din Oprișeni ” a avut loc un eveniment de înaltă vibrație patriotică. La bustul Marelui Voievod s – au adunat intelectuali din România și Moldova pentru a comemora personalitatea domnitorului . După cum e creștinește, ceremonia comemorativă a început cu un parastas de pomenire, săvârșit de parohul bisericii Nașterea Maicii Domnului Vasile Pauliuc. Domnul profesor Vasile Adascaliței de la Botoșani a prezentat o amplă prelegere despre Marele Voievod . Ne – a onorat cu prezența ziaristul și poetul , fiul satului nostru Vasile Bâcu care în cuvântarea sa a făcut o paralelă între vremurile din timpurile lui Ștefan cel Mare și cele actuale . Un grup de elevi , îmbrăcați în haine naționale au prezentat un amplu și emoționant program artistic în care au evocat figura domnitorului. Aducem sincere mulțumiri domnului Ilie Bezușco pentru că a înveșnicit chipul și memoria Viteazului Voievod în satul natal. A vorbi astăzi despre Ștefan cel Mare e o onoare și o necesitate , fiindcă societatea noastră are nevoie de modele, de personalități care ar putea să ne împărtășească ceea ce înseamnă valori, credință, patriotism. Articol Ana Stelimah-Dogotar din Oprișeni Ucraina

Share